Uitgangspunten Mediation

Vertrouwelijkheid

Mediations zijn vertrouwelijk. De mediator is gebonden aan volledige geheimhouding en zal dus met niemand inhoudelijk over de mediation praten. De deelnemers zijn ook gebonden aan geheimhouding, tenzij er in gezamenlijk overleg anders wordt afgesproken. Als er derden betrokken worden bij de mediation, zoals een advocaat of jurist, dan tekenen zij ook voor de geheimhouding. De eventuele gespreksverslagen, overeenkomsten en aantekeningen vallen ook onder de geheimhoudingsplicht.

Wanneer een partij zich (in een rechtszaak) wil beroepen op mededelingen en/of stukken die onder de geheimhoudingsplicht vallen van de door hen gevoerde mediation, dan zal toestemming moeten worden gevraagd aan de andere partij, om deze te kunnen gebruiken. Informatie die verkregen wordt binnen de mediation kan dus niet ‘zomaar’ gebruikt worden, tenzij de informatie voor de aanvang van de mediation al bekend was.

Het voordeel hiervan is dat partijen met een gerust hart open kaart kunnen spelen en vrijuit kunnen praten, hun standpunten kunnen formuleren en toelichten, hetgeen de kans dat de mediation succesvol wordt afgerond, aanzienlijk verhoogt.

Vrijwilligheid en vrijblijvendheid

Mediation is voor alle partijen vrijwillig. Dit betekent dat iedereen, op elk moment, het recht houdt om te stoppen met de mediation.

Op het moment dat er gekozen wordt voor mediation is het niet vrijblijvend. Daarmee wordt bedoeld dat er van alle partijen inzet wordt verwacht om tot een oplossing te komen. Zonder inzet is het immers onmogelijk om het conflict op te lossen.

Neutraal en onpartijdig

Een mediator is neutraal en onpartijdig. Dat betekent dat de mediator geen belang heeft bij welke uitkomst dan ook. Ook wordt er geen partij voorgetrokken door de mediator.