Alimentatie en hypotheek bij samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen komen steeds meer voor. Samengestelde gezinnen zijn gezinnen waar minimaal 1 partner kinderen heeft uit een vorige relatie. Het is een uitdaging om dit goed te laten verlopen, zo ook op financieel gebied. Hoe zit het met de alimentatie en hypotheek bij samengestelde gezinnen? En zit er verschil tussen kinder- en partneralimentatie? Na het lezen van deze blog ben je op de hoogte!

Kinderalimentatie en hypotheek

Kinderalimentatie mag je niet bij het inkomen rekenen. Het heeft om deze reden geen invloed op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek. Dit geldt zowel voor de ontvangende als betalende partij.

In het geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in een samengesteld gezin wordt de nieuwe partner officieel stiefvader of stiefmoeder. Vanaf dit moment heeft de stiefouder verplichtingen op financieel gebied aan de stiefkinderen. Het inkomen van deze stiefouder telt mee, het gezamenlijke inkomen stijgt en je ziet vaak dat dit het moment is dat er een herberekening van de kinderalimentatie plaatsvindt. In veel gevallen is de uitkomst dat er minder kinderalimentatie wordt betaald en het netto bedrag van een samengesteld gezin omlaag gaat. Oftewel: Door een geregistreerd partnerschap aan te gaan of te trouwen kun je de hoogte van de kinderalimentatie beïnvloeden. Bij samenwoners gelden de financiële verplichtingen echter niet.

Partneralimentatie en hypotheek

Als je partneralimentatie betaalt dan wordt dit bedrag van je inkomen afgetrokken. Je houdt dus netto gezien minder over. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. De hypotheekverstrekkers gaan hier echter wel verschillend mee om. Check dus van tevoren goed hoe jouw bank of hypotheekverstrekker hiermee omgaat.

Als je partneralimentatie ontvangt wordt dit bedrag bij je inkomen opgeteld. Je netto inkomen wordt dus hoger. Partneralimentatie is wel een onzekere factor, want je ontvangt het maar tijdelijk. Daarnaast kan het bedrag ook veranderen op het moment dat de inkomsten bij de betalende ex-partner wegvallen. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte of het verliezen van een baan. Hypotheekverstrekkers gaan er ook in deze situatie verschillend mee om. Wederom wijsheid om dit goed uit te zoeken bij je hypotheekverstrekker.

Conclusie

Laat je goed adviseren door je hypotheekverstrekker of financieel adviseur. Met name op het moment dat er partneralimentatie betaald of ontvangen wordt binnen jullie samengestelde gezin en je graag een hypotheek wil afsluiten!