Scheiden van tafel en bed

Wat is scheiden van tafel en bed?

Als gehuwden gescheiden van elkaar willen leven, maar (nog) niet officieel willen scheiden noemen we dit ‘Scheiden van tafel en bed’. Deze vorm van scheiden kan een tussenoplossing zijn, totdat een gehuwd stel definitief de keuze maakt om wel of niet officieel te scheiden.

Deze vorm van scheiden kan alleen als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is er geen mogelijkheid om van tafel en bed te scheiden.

Wat gebeurt er bij een Scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed houdt veel meer in dan het gescheiden gaan wonen en het inschrijven bij de gemeente op 2 adressen.

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de (beperkte) gemeenschap van goederen omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Dit houdt concreet in dat alles verdeeld moet gaan worden, net zoals bij een normale echtscheiding. De spullen, het vermogen en de eventuele schulden worden verdeeld. Na deze verdeling heeft iedere partij zijn eigen vermogen, eventuele schulden en inkomsten.

De procedure van een scheiding van tafel en bed is ongeveer gelijk aan de procedure van een standaard echtscheiding. Voor deze procedure heb je ook een advocaat nodig om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Een rechter zal bij een ‘duurzaam ontwrichte relatie’ het verzoek tot scheiding van tafel en bed toewijzen.

Een scheiding van tafel en bed wordt niet ingeschreven bij de gemeente, zodat jullie officieel nog getrouwd blijven.

Bij een normale echtscheiding wordt, bijvoorbeeld door een mediator, een ouderschapsplan opgesteld als jullie minderjarige kinderen hebben. Ook worden er afspraken gemaakt over de verdeling van het vermogen, het huis, de gezamenlijke spullen, eventuele schulden en de alimentatie. Bij een scheiding van tafel en bed werkt dit net zo.

Een scheiding van tafel en bed wordt opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. De beschikking moet wel binnen 6 maanden ingeschreven worden, anders is het niet geldig. Door het inschrijven van een scheiding van tafel en bed in het huwelijksgoederenregister weten eventuele schuldeisers dat jullie niet meer financieel verbonden zijn aan elkaar.

Mediator Veenendaal, Mediator Ede, Mediator Wageningen, Mediator Driebergen, Mediation Driebergen, Mediator Elst, Mediator Rhenen, Mediator Leersum, Mediator Utrechtse Heuvelrug, Mediator Barneveld, Mediator Doorn, Mediator Amerongen, scheiding, echtscheiding, Mediation Veenendaal, Mediation Ede, Mediation Wageningen, Mediation Elst, Mediation Rhenen, Mediation Leersum, Mediation Utrechtse Heuvelrug, Mediation Barneveld, Mediation Doorn, Mediation Amerongen, Mediator Tiel, Mediation Tiel, scheiden

Wanneer kies je voor een Scheiding van tafel en bed?

Door een geloofsovertuiging kan het zijn dat je niet mag/wilt scheiden. Sommige mensen maken in dit geval de keuze om te scheiden van tafel en bed. Je leeft dan volledig gescheiden van elkaar, maar het huwelijk is niet ontbonden.

Als de financiën het om wat voor reden dan ook niet toelaten om te scheiden kan het scheiden van tafel en bed ook een goede tussenoplossing zijn. Je leeft gescheiden van elkaar, je hebt je eigen inkomen, schulden en vermogen, maar het huwelijk is niet ontbonden.

Alle gevolgen op een rijtje

  • Bij (minderjarige) kinderen blijft het gezamenlijke ouderlijk gezag bestaan. In het ouderschapsplan zijn alle afspraken rondom de kinderen vastgelegd.
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft bestaan. In veel gevallen wordt er partner- en/of kinderalimentatie betaald. Dit werkt net zoals bij een normale echtscheiding.
  • Het ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ook al zijn jullie voor de wet nog officieel gehuwd.
  • De gezamenlijke gemeenschap wordt beëindigd. Het vermogen, de bezittingen en inkomen zijn niet meer gemeenschappelijk. Ook de verzekeringen en het pensioen zijn na een ‘scheiding van tafel en bed’ niet meer gemeenschappelijk. De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog wel doorlopen.
  • Na een scheiding van tafel en bed ben je niet meer verantwoordelijk voor eventuele schulden die de andere partij aan gaat. Schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan worden wel verdeeld.
  • Je hebt de mogelijkheid om met een ander persoon te gaan samenwonen. Met deze persoon kun je niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Als je dit wel wilt zal de scheiding van tafel en bed eerst omgezet moeten worden naar een officiële echtscheiding.
  • Na het toewijzen van een scheiding van tafel en bed zijn jullie geen fiscaal partners en/of toeslagpartners meer van elkaar.
  • Als de scheiding van tafel en bed is aangevraagd en jullie niet meer op hetzelfde adres wonen, dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen en krijg je deze uitkering voor een alleenstaande toegewezen
  • Na een scheiding van tafel en bed ben je elkaars erfgenaam niet meer. Als je dit wel zou willen is dit via een testament bij de notaris te regelen.

Beëindiging

Je kunt ervoor kiezen om je hele leven ‘gescheiden van tafel en bed’ te blijven. Als je dit niet wilt hebt je 2 mogelijkheden.

De eerste is dat je de scheiding van tafel en bed officieel laat beëindigen en je het huwelijk dus laat ontbinden. Dit doe je via een advocaat en de rechtbank. Dit mag pas na 3 jaar, nadat jullie van tafel en bed gescheiden zijn. Als je geen 3 jaar wilt wachten is het toch mogelijk als je ex-partner toestemming geeft om de scheiding van tafel en bed eerder om te zetten naar een officiële echtscheiding. Soms gebeurt het dat een echtpaar dat van tafel en bed gescheiden is, besluit om weer, net zoals gehuwden, te willen samenwonen/samenleven. Via een advocaat en de rechtbank is te regelen dat jullie weer officieel getrouwd zijn.