Brieven van Villa Pinedo

Villa Pinedo heeft een heel aantal brieven geschreven namens kinderen met gescheiden ouders. Deze brieven van Villa Pinedo zijn geschreven voor o.a. ouders, leraren, familie en nieuwe partners. Er wordt prachtig in verwoord hoe deze kinderen zich kunnen voelen en er worden ook tips gegeven. Op deze pagina links naar deze brieven.

aan alle gescheiden ouders
Deze brief is voor alle gescheiden ouders in Nederland.

Deze indrukwekkende brief is voorgelezen op ‘de dag van de scheiding’ in 2012 in de Ziggo Dome voor 5000 mensen… Klik hier voor het filmpje.

gescheiden ouders met kinderen in groep 8
Deze brief is ‘Aan alle kinderen met gescheiden ouders in groep 8’.

Aan alle nieuwe partners van gescheiden ouders
Deze brief is ‘Aan alle nieuwe partners van gescheiden ouders’

kinderen met gescheiden ouders
Deze brief is ‘Voor alle kinderen met gescheiden ouders’

Aan alle familie en vrienden van kinderen met gescheiden ouders
Deze brief is ‘Aan alle vrienden en familie’

Voor alle gescheiden ouders met een eindexamenkandidaat
Deze brief is ‘Voor alle gescheiden ouders met een eindexamenkandidaat’

Voor alle leraren en leraressen
Deze brief is ‘Voor alle leraren en leraressen’