Partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de wet voor partneralimentatie gewijzigd. In grote lijnen betekent dit dat de maximaal 12 jaar dat er partneralimentatie betaald moest worden, verlaagd is naar maximaal 5 jaar.

Het betalen van partneralimentatie is ook duurder geworden, omdat het belastingvoordeel in stappen wordt afgebouwd van 51,75% in 2019 naar 37,10% in 2023.

De reden dat de wet is gewijzigd heeft te maken met dat de overheid de mensen die het ontvangen wil stimuleren om zelf hun geld te verdienen. Door het maximaal aantal jaren partneralimentatie te verkorten, hoopt, en verwacht de overheid dat de mensen die het ontvangen sneller financieel onafhankelijk zullen zijn van de ex-partner.

Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie als volgt berekend: Het aantal jaar alimentatie waar een persoon recht op heeft, is de helft van het aantal gehuwde jaren, met een maximum van 5 jaar.

Uitzonderingen

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Hieronder beschrijf ik ze.

1.      Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan zal de alimentatieverplichting niet eerder stoppen, dan dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

2.      Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de persoon die de alimentatie zal ontvangen binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, dan zal de partneralimentatie pas eindigen op het moment de ontvangende partij de AOW leeftijd daadwerkelijk bereikt heeft.

3.      Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de ontvangende partij op, of voor 1 januari 1970 is geboren, dan zal de partneralimentatie na 10 jaar eindigen.

4.      Er is voor schrijnende gevallen een zogenaamde hardheidsclausule. Dit houdt in dat er in gevallen van bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid een uitzondering gemaakt kan worden. Dit zal een rechter alleen beslissen als het beëindigen van partneralimentatie zeer ingrijpend is.

Verlaging belastingvoordeel

Voor de alimentatieplichtigen met een hoog inkomen (een belastbaar inkomen dat in de hoogste schijf valt), gaat met ingang van 1 januari 2020 het belastingvoordeel over partneralimentatie omlaag. Het belastingvoordeel over de alimentatie bedroeg in 2019 nog 51,75%. Vanaf 2020 neemt dit voordeel af tot 46% in 2020 en stapsgewijs tot 37,10% in 2023. De betalende partij gaat er dus op achteruit.

Partneralimentatie voor 1 januari 2020

In de gevallen dat de hoogte van de partneralimentatie voor 1 januari 2020 is overeengekomen of opgelegd, geldt de nieuwe wet niet. Voor deze mensen geldt een maximum van 12 jaar aan te betalen of ontvangen alimentatie.

Tenslotte: Soms worden gehuwden het onderling eens over de hoogte van de partneralimentatie. In dit geval is het niet nodig om uit te voeren wat de wet zegt. De bovenstaande regels worden alleen toegepast op het moment dat er geen onderlinge overeenstemming is over de hoogte van de partneralimentatie op het moment van scheiding.