Huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding is het belangrijk om te weten of er voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Deze zijn namelijk bepalend voor de verdeling van bijvoorbeeld bezittingen, vermogen en schulden. In deze blog geef ik informatie over huwelijkse voorwaarden bij scheiding. Voor partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Via huwelijkse voorwaarden leg je vast welke bezittingen en/of schulden van jullie samen of alleen zijn. Als er sprake is van een eigen onderneming worden vaak huwelijkse voorwaarden opgemaakt. Zakelijk en privé kan zo gescheiden blijven. Ook als bepaalde schulden, bezittingen en vermogen na scheiding bij één persoon moeten blijven is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te laten maken.

Getrouwd voor 1 januari 2018

Voor iedereen die voor 1 januari 2018 is getrouwd geldt dat eventuele huwelijkse voorwaarden bij de notaris vastgelegd moe(s)ten worden. Dit kon voor het huwelijk, maar kan ook tijdens het huwelijk. Als dit niet is gebeurd geldt dat bij een scheiding de gemeenschap eerlijk verdeeld moet worden. In de praktijk betekent dit dat de verdeling van al het vermogen, schulden en bezittingen voor beiden gelijk moet zijn. Dit geldt ook voor alles uit de periode van voor het huwelijk. Een uitzondering hierop is een schenking met uitsluitingsclausule. Deze is volledig voor degene die dit toebedeeld heeft gekregen.

Getrouwd na 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels veranderd. Voor een ieder die na deze datum is getrouwd of nog gaat trouwens geldt een beperkte gemeenschap van goederen. In de praktijk houdt dit in dat alle bezittingen, schulden en het vermogen van voor het huwelijk bij de persoon blijven van wie ze voor het huwelijk waren. Schenkingen vallen niet binnen de gemeenschap, tenzij de schenker anders bepaalt (al dan niet in een testament).

De periode van tijdens het huwelijk wordt als gezamenlijk gezien. Alles moet gelijk verdeeld worden indien er sprake is van een scheiding. Als je hier vanaf wilt wijken kun je huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris.

Samenwonen

Voor samenwoners is er niks geregeld in de nieuwe wet die is ingegaan op 1 januari 2018. Veel samenwoners stellen een samenlevingscontract op bij de notaris. Hierin staat beschreven hoe ze alles bij overlijden of uit elkaar gaan regelen met elkaar. Als er geen samenlevingscontract is, geldt dat er alleen afspraken moeten worden gemaakt over gezamenlijke bezittingen, schulden en/of vermogen.

Afwijken van de huwelijkse voorwaarden

Als beide ex-partners bij een scheiding willen afwijken van de opgestelde huwelijkse voorwaarden dan is dit mogelijk. Een mediator of advocaat moet dit dan duidelijk opnemen in het echtscheidingsconvenant. Zodra de scheiding definitief is zijn de afspraken in het echtscheidingsconvenant bindend. Nakoming kun je dan afdwingen.