Toeslagen na scheiding

Na een echtscheiding hebben veel mensen recht op meer of voor hen nieuwe toeslagen. Tijdens de mediations worden hier ook regelmatig vragen over gesteld.

De hoogste tijd om alles even op een rijtje te zetten over

 • Kindgebonden Budget (KGB)
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Huurtoeslag

Kindgebonden Budget (KGB)

Kindgebonden budget is een toeslag die ouders kunnen krijgen voor hun kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. De ouder bij wie het kind ingeschreven staat zal deze toeslag ontvangen.

Om deze toeslag te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Eén of meerdere kinderen zijn jonger dan 18 jaar
 • Je ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank op je rekening of je onderhoudt je kind in belangrijke mate (minimaal €440,00 per kwartaal (2022) aan levensonderhoud). De Sociale Verzekeringsbank zal dit controleren.
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van je gezin. Op de site van de belastingdienst kun je een proefberekening maken en zo een indicatie krijgen van waar je recht op hebt.
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben en legaal in Nederland zijn.
 • Je (gezamenlijke) vermogen mag niet te hoog zijn. Zonder toeslagpartner ligt de grens in 2022 op maximaal €120.020,00 en met toeslagpartner op maximaal €151.767,00.

Het kindgebonden budget hoef je doorgaans niet zelf aan te vragen. De belastingdienst zal je hierover informeren als je er recht op hebt.

Zorgtoeslag

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn als volgt:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt een zorgverzekering in Nederland
 • Jouw inkomen is niet te hoog. Als je alleenstaand bent ligt de grens bij maximaal €31.998,00 aan inkomen in combinatie met een maximaal vermogen van €120.020,00. De maximale vergoeding in 2022 is €111,00 per maand.
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
 • Als je een toeslagpartner hebt mag je samen niet meer verdienen dan €40.944,00 per jaar. Jullie gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan €151.767,00

Kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van een aantal factoren.

 • De hoogte van je inkomen
 • Het aantal kinderen
 • De soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang)

Per kind kun je per maand maximaal voor 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. De precieze hoogte van het aantal uren hangt af van de ouder die het minste werkt.

Kinderopvangcentra mogen hun eigen uurtarief vaststellen. De overheid heeft een maximum uurtartief vastgesteld per opvang.

 • Dagopvang €8,50 per uur
 • Buitenschoolse opvang €7,31 per uur
 • Gastouderopvang €6,52 per uur

Als de kosten van jouw opvangadres hoger zijn, zal je dit deel zelf moeten betalen. Over het hierboven genoemde maximale uurbedrag zal de overheid een vergoeding geven in de vorm van kinderopvangtoeslag. Zijn de kosten van jouw kinderopvang lager? Dan zal de hoogte van jouw kinderopvangtoeslag hierdoor ook lager zijn.

Huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag je niet te veel verdienen. De huur mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn als volgt:

 • Je inkomen mag niet te hoog zijn. Wat ‘te hoog’ is, is afhankelijk van een aantal situaties, waaronder je leeftijd en de samenstelling van je huishouden.
 • Je huur mag niet te hoog zijn. Als je huur hoger is dan €763,47 per maand, dan vervalt het recht op deze toeslag. In het geval dat alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar, dan is het maximale huurbedrag €442,46. Als je jonger bent en een kind hebt dat bij jou woont, dan geldt het maximale bedrag van €763,47 weer.
 • Je woonruimte moet een ‘zelfstandige woonruimte’ zijn. Deze zelfstandige woonruimte moet in ieder geval een eigen toegangsdeur hebben die op slot kan en een eigen keuken en wc hebben. Voor een woonboot of recreatiewoning kun je geen huurtoeslag krijgen.
 • Je vermogen mag niet te hoog zijn. Per bewoner geldt er een maximum van €31.747,00. Partners mogen niet meer dan €63.494,00 aan vermogen hebben. Als een kind (jonger dan 18 jaar) ook op dit adres ingeschreven gaat worden dan telt het vermogen van dit kind ook mee.

Op de site van de belastingdienst kun je een proefberekening maken en ontdekken op welke toeslagen je (hoeveel) recht hebt!