Testament bij scheiding

Als jij en je ex-partner gaan scheiden is het verstandig om bij de notaris een testament op te maken. Als je al een testament op hebt laten maken is het raadzaam om de inhoud te controleren en zo nodig aan te passen. Zo kun je voorkomen dat je ex-partner al jouw bezittingen erft of het bewind krijgt over de erfenis van je minderjarige kinderen als jij komt te overlijden.

Erven en minderjarige kinderen

Zolang kinderen minderjarig zijn hebben beide ouders meestal samen het ouderlijk gezag. Naast de zorg en opvoeding van jullie kinderen valt het bewind (de zorg) over het vermogen van de kinderen hier ook onder.

Als één van de ouders overlijdt, dan gaat het volledige gezag naar de achterblijvende ouder. De achterblijvende ouder heeft dan het bewind over de erfenis voor jouw kinderen. Bij de notaris kun je laten vastleggen dat na jouw overlijden een ander persoon dan je ex-partner bewindvoerder wordt over het vermogen van je minderjarige kinderen. De bewindvoerder zorgt er dan voor dat jouw ex-partner niks te zeggen krijgt over jouw erfenis voor de kinderen. Als bewindvoerder kun je bijvoorbeeld een familielid benoemen.

Bewindvoerder

De bewindvoerder beheert het erfdeel, totdat de kinderen 18 jaar zijn. Vanaf deze leeftijd kan in overleg met de bewindvoerder het erfdeel vrijgegeven worden. Deze leeftijd kun je bij een notaris eventueel laten aanpassen tot een andere leeftijd.

Tweetrapsmaking

Wanneer een kind (kort) na jou komt te overlijden, dan kan jouw erfdeel via je overleden kind alsnog bij je ex-partner terecht komen. Veel ex-partners vinden dit niet wenselijk en laten een tweetrapsmaking in het testament opnemen. Dit houdt in dat in dit geval jouw erfenis niet bij je ex-partner terecht zal komen, maar bij een ander, door jou aangewezen, persoon.

Benoemen van een executeur

Als jij komt te overlijden dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om alles af te wikkelen. Als jouw erfgenamen je minderjarige kinderen zijn, dan zal je ex-partner namens jouw kinderen de erfenis afwikkelen. Wanneer je dit niet wilt kun je bij de notaris een executeur benoemen. Dit is dan de persoon die jouw erfenis zal afwikkelen.

Bij een scheiding wordt het opmaken van een testament of het aanpassen hiervan vaak vergeten, al dan niet met vervelende gevolgen voor jouw nabestaanden. Het is belangrijk om ook hierover goed na te denken op het moment dat je gaat scheiden.