Indexering partner- en kinderalimentatie

Elk kalenderjaar wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd. Zo ook in 2024. Voor 2024 is het percentage 6.2%. De verhoging van alimentatie noemen we indexering.

De hoogte van de indexering wordt elk jaar door de overheid bepaald en ruim van tevoren bekend gemaakt. Meestal is dit half november. De overheid baseert deze verhoging op het prijsniveau in Nederland en het loonindexcijfer van het voorgaande jaar.

Verplicht

De indexering van de partner- en/of kinderalimentatie is verplicht, ook al heb je geen salarisverhoging gekregen. De betalende partij ontvangt geen bericht van de overheid over de jaarlijkse verhoging. Er wordt vanuit gegaan dat de betalende partij dit zelf in de gaten houdt en doorberekend. De 6.2% indexering tel je bij het al te betalen alimentatiebedrag op. Het bedrag wordt elk jaar dus iets hoger.

Maar wat nou als je ex-partner de de partner- en kinderalimentatie niet jaarlijks verhoogt met de wettelijk verplichte indexering?

Wat kan ik doen?

1. Stuur een bericht

Stuur de betalende partij een bericht om hem/haar op de hoogte te stellen dat de alimentatie geïndexeerd moet worden. Je kunt in dat bericht direct de hoogte van de indexering aangeven en eventueel ook het nieuwe maandbedrag erbij vermelden.

2. LBIO

Als je ex-partner de verplichte indexering niet toegepast dan kun je het extra te betalen bedrag vorderen. Als de achterstand maximaal een half jaar is en je een beschikking van de rechter hebt, dan kun je hiervoor terecht bij het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Dit bureau kan je helpen met het vorderen van het nog te ontvangen bedrag. Als de achterstand langer is dan een half jaar of heb je geen beschikking van de rechter, dan kun je terecht bij het NLAI (Nationaal Loket Alimentatie Inning). Zij helpen je om tot maximaal 5 jaar alimentatie terug te vorderen. Als de alimentatie niet officieel is geregeld (bijvoorbeeld bij een mondelinge afspraak) dan kan er ook geen alimentatie worden gevorderd.

3. Advocaat

Als de alimentatie niet officieel is geregeld of als je ex-partner na een vordering de alimentatie nog steeds niet betaalt kun je naar een advocaat stappen om het via de officiële weg te regelen. De betalende partij kan er niet meer onderuit. Houd er wel rekening mee dat een advocaat en een procedure bij de rechtbank veel geld kost. Als je deze stap gaat nemen is het verstandig om vooraf te (laten) berekenen of de kosten van de advocaat niet meer zijn dan het te ontvangen geld aan partner- of kinderalimentatie.

In deze link staan de indexering percentages van de jaren voor 2024.