Overlijdensrisicoverzekering

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) staat bij de meeste mensen die in het scheidingsproces zitten of deze net hebben afgerond meestal niet bovenaan het lijstje. Toch is het belangrijk dat je er goed over nadenkt of het verstandig is om deze verzekering af te sluiten.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert na het overlijden van bijvoorbeeld je (ex-)partner. Met het uitgekeerde bedrag vang je het tekort aan inkomen op dat weg is gevallen na het overlijden. Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Na het overlijden kan dan (deels) de hypotheek worden afbetaald, zodat de maandelijkse lasten dalen. Na een scheiding gaat het vaak om het wegvallen van kinder- en/of partneralimentatie.

Wanneer is het na scheiding verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?

Als jouw ex-partner kinder- en/of partneralimentatie betaalt is dit een (groot) deel van jouw inkomen. Op het moment dat jouw ex-partner komt te overlijden zul je dit niet meer ontvangen en kun je financiële problemen krijgen. Mogelijk heb je recht op nabestaandenpensioen, maar is dit niet voldoende om jouw kosten te dekken. Als je erg afhankelijk bent van kinder- en/of partneralimentatie is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van je ex-partner. Zo weet je zeker dat je na het overlijden van je ex-partner een bedrag zult ontvangen en de financiële gevolgen voor jou en jullie eventuele kinderen beperkt zullen blijven.

Als je al een overlijdensrisicoverzekering had afgesloten

Mogelijk hadden jullie al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten tijdens jullie relatie. In dit geval is het verstandig om bij de verzekeringsmaatschappij uit te zoeken wat de opties zijn voor deze verzekering. Vaak kan deze verzekering na de scheiding gesplitst worden. Het is vaak ook mogelijk dat één van jullie de verzekering voor zijn/haar deel opzegt en de ander zijn/haar helft van deze verzekering aanhoudt.

Indien deze verzekering gekoppeld is aan een hypotheek is het vaak wat lastiger om de verzekering voort te zetten. Overleg ook in dit geval met de verzekeringsmaatschappij over de mogelijkheden.

Meestal wordt bij het splitsen of overdragen geen nieuwe gezondheidsverklaring meer gevraagd.

Erfbelasting

Omdat het als ex-partners niet meer mogelijk is om een beroep te doen op de hoge partnervrijstelling is het belangrijk om op de juiste manier de verzekering af te sluiten en de premie te betalen. Hier voorkom je mee dat je erfbelasting moet betalen. De premie van deze verzekering mag niet betaald worden uit het vermogen van de ex-partner. Betaal dus zelf de premie.

De onderhoudsplichtige (degene die de alimentatie betaalt) moet als verzekerde worden aangemerkt en jijzelf (degene die de alimentatie ontvangt) als verzekeringsnemer. Laat je ook hierbij adviseren door de verzekeringsmaatschappij.

Conclusie

Ook al staat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak niet hoog op het lijstje bij stellen die in een scheidingsprocedure zitten of deze net hebben afgerond, het is wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Als jij degene bent die erg afhankelijk is van de inkomsten uit kinder- en partneralimentatie is het verstandig om deze verzekering af te sluiten.

Als jullie deze verzekering tijdens jullie relatie al hadden afgesloten is het vaak mogelijk om deze te splitsen en voort te zetten na de scheiding. Ook als één van de twee deze verzekering wil voortzetten en de ander hem wil beëindigen.

Doe navraag bij de verzekeringsmaatschappij over de mogelijkheden en voorwaarden.