Ouderdomspensioen verdelen na een scheiding, hoe doe je dat?

Na een scheiding kun je ervoor kiezen om het opgebouwde ouderdomspensioen van tijdens het huwelijk te verdelen.

Als je hiervoor kiest heb je 2 mogelijkheden: Een standaard verdeling en conversie. In deze blog leg ik aan de hand van 2 voorbeelden de verschillen uit, met de daar bijhorende voor- en nadelen.

Voorbeeld 1: De standaard verdeling van het ouderdomspensioen

Karel en Truus zijn 20 jaar getrouwd als ze besluiten te gaan scheiden. Alleen Truus werkt en heeft in deze periode ouderdomspensioen opgebouwd. Karel en Truus kiezen tijdens de echtscheidingsprocedure voor een standaardverdeling van dit pensioen.

Concreet houdt dit in dat Karel recht heeft op de helft van het opgebouwde pensioen van Truus in de periode dat ze getrouwd waren. Karel krijgt dit pensioen niet meteen uitbetaald, maar moet wachten totdat Truus met pensioen gaat. Als deze keuze binnen 2 jaar na hun scheiding doorgeven wordt aan het pensioenfonds, zal het pensioenfonds dit tegen die tijd rechtstreeks aan Karel uitbetalen.

Het nadeel van deze keuze is dat Karel afhankelijk is van het leven van Truus. Zodra Truus overlijdt stopt de uitbetaling van dit pensioen. Als zij voor haar pensioen overlijdt zal Karel niks ontvangen. Het voordeel is dat als Karel komt te overlijden, Truus haar volledige ouderdomspensioen (weer) zal ontvangen.

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van ‘de helft van het opgebouwde pensioen’. Mochten jullie een andere verdeling willen; bijvoorbeeld 40-60% of 25-75%, dan kunnen jullie hiervoor kiezen. Dit moeten jullie wel doorgeven aan het pensioenfonds en laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Voorbeeld 2: Conversie

Berend en Sanne zijn 15 jaar getrouwd als ze besluiten te gaan scheiden. Alleen Berend werkt en heeft in deze periode ouderdomspensioen opgebouwd. Berend en Sanne kiezen tijdens de echtscheidingsprocedure voor conversie, omdat Sanne niet afhankelijk wil zijn van het leven van Berend, voor de uitbetaling van het pensioen.

Door de conversie wordt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, definitief omgezet naar een eigen ouderdomspensioen op naam van Sanne. Dit pensioen komt volledig los te staan van het pensioen van Berend. Als Berend overlijdt, zal Sanne haar deel van het ouderdomspensioen blijven ontvangen. Het nadeel is dat als Sanne overlijdt, Berend zijn volledig opgebouwde pensioen niet terug zal krijgen, zoals bij de standaardverdeling wel zo zal zijn.

Ook in deze situatie kun je kiezen voor een andere verdeling dan in het voorbeeld genoemde 50-50%.

Bij conversie wordt het ouderdomspensioen uitbetaald op het moment dat jij met pensioen gaat. Je bent dus niet afhankelijk van het moment dat je ex-partner met pensioen gaat.

Conversie is alleen mogelijk als beide partners daarmee instemmen. Als één van de partners dit niet wil, zal altijd de standaardverdeling worden toegepast.

Conversie is niet altijd de meest verstandige keuze. In het geval van een behoorlijk leeftijdsverschil tussen de partners wordt deze optie vaker gekozen.

Laat je altijd goed adviseren door de persoon die jullie scheiding begeleidt en check voordat je deze keuze maakt of het pensioenfonds mee wil werken aan conversie en dit ook mogelijk is!