Mediation

Mediation is het oplossen van een conflict onder begeleiding van bijvoorbeeld een mediator. De mediator leidt het gesprek. Mediation kan ingezet worden bij diverse conflicten, zolang alle partijen bereid zijn om te onderhandelen over een oplossing.

Denk bijvoorbeeld aan een conflict met de buren, een familielid, een echtscheiding, een bedrijf/organisatie, de overheid of een conflict met een collega of werkgever.

Bij mediation gaat u samen met de andere partij(en) op zoek naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. De mediator begeleidt u daarbij door het gesprek en de onderhandelingen met de wederpartij te begeleiden en daar structuur in aan te brengen, zodat u samen tot een optimale oplossing van het geschil komt.

De nadruk tijdens de mediation ligt op het vinden van wederzijdse belangen. Wat is er voor u nou echt belangrijk? Als deze belangen helder zijn, wordt er gekeken naar welke oplossingen er tot de mogelijkheden behoren.

4 Mediationfasen

De eerste fase is de openingsfase. Deze fase wordt gestart met een kort kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het mediationproces toegelicht en worden er afspraken gemaakt. Als alle betrokkenen na deze fase nog steeds open staan voor mediation, wordt er een mediationovereenkomst getekend en zal de daadwerkelijke mediation gaan starten.

De tweede fase is de exploratiefase, ook wel onderzoeksfase genoemd.
In deze fase wordt er ruim aandacht besteed aan het geschil tussen de deelnemers. Wat zijn de wensen en belangen van elke partij?

In deze fase komt het inhoudelijke, maar ook het emotionele aspect aan de orde. Als de geschilpunten uitgebreid besproken zijn komt het toekomstperspectief aan de orde. Hoe wilt u in de toekomst (met elkaar) verder?

De derde fase is de onderhandelingsfase.
In deze fase wordt gezocht naar oplossingen. Er volgt een brainstorm waar alle partijen mogelijke oplossingen kunnen aandragen. Daarna wordt gekeken welke oplossing(en) voor alle partijen acceptabel zijn.

De laatste fase is de besluitvormende en afrondende fase.

In deze fase worden de oplossingen definitief gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Ook wordt deze overeenkomst door alle partijen getekend.

Er worden in deze fase ook afspraken gemaakt over of en zo ja, wat, er naar de omgeving wordt gecommuniceerd over de uitkomst. Ook wordt er besproken of de overeenkomst notarieel of gerechtelijk bekrachtigd moet worden.