Kinderalimentatie

Wanneer moet je kinderalimentatie betalen of ontvang je deze juist? Wanneer heb je recht op zorgkorting? Tot wanneer ontvang of betaal je kinderalimentatie? Hoe bereken je de hoogte? In deze blog krijg je antwoord op al je vragen!

Alimentatieplicht

Elke ouder is verplicht om financieel bij te dragen aan de kosten van het kind. Dit geldt ook voor stiefouders (indien zij getrouwd zijn met de biologische ouder of een geregistreerd partnerschap hebben) en ook als je geen contact (meer) hebt met je kind. De minimale bijdrage per kind is €25 per maand. Indien er meer dan 2 kinderen zijn is het minimale bedrag €50. Alleen in heel schrijnende gevallen kan een rechter besluiten dat een ouder niet hoeft mee te betalen in het levensonderhoud van een kind.

Omgangsregeling en co-ouderschap

Als een kind ongeveer de helft van de week bij de ene ouder is en ongeveer de andere helft van de week bij de andere ouder, dan heet dit co-ouderschap. Als er één ouder grotendeels voor het kind zorgt is er sprake van een omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder.

Bij co-ouderschap deel je de kosten op een andere manier dan wanneer er sprake is van een omgangsregeling. Hoe meer je kind bij jou is, hoe meer kinderalimentatie je ontvangt, of hoe minder je hoeft te betalen.

Behoefte

Als er een kinderalimentatieberekening wordt gemaakt, dan wordt om te beginnen de behoefte uitgerekend. Oftewel: Wat zijn de kosten per kind die jullie gemiddeld per maand maken? Bij veel alimentatieprogramma’s wordt gebruikt gemaakt van vaste bedragen die bij een bepaalde leeftijd horen. Er wordt bij het berekenen van de behoefte ook gekeken naar het inkomen van de ouders. Ouders die veel inkomsten hebben, geven doorgaans ook meer uit aan hun kinderen dan ouders die weinig inkomsten hebben.

Mijn ervaring is dat de berekende behoefte van de kinderen bij de ouders met een wat hoger inkomen en met een gemiddeld uitgavenpatroon vaak wat aan de hoge kant is. Met behulp van een kinderkostenlijst kunnen ouders hun daadwerkelijke uitgaven makkelijk in beeld brengen. Indien ouders het hier allebei mee eens zijn kan rekening gehouden worden met een (meestal) lagere behoefte. Een mediator kan jullie hier meer informatie over geven.

Draagkracht

Het berekenen van de draagkracht van de ouders is ook een belangrijk onderdeel van de kinderalimentatieberekening. Met draagkracht bedoelen we het bedrag dat een ouder kan missen voor alimentatie. Een alimentatie rekenprogramma berekent dit nauwkeurig. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie.

Een voorbeeld: Uit een berekening komt dat een ouder een draagkracht heeft van €800 per maand. De kosten voor de kinderalimentatie voor deze ouder zijn vastgesteld op €600 per maand en de behoefte aan partneralimentatie van de andere ouder op €400 per maand. Een tekort van €200 dus.

Deze ouder betaalt dan €600 aan kinderalimentatie en kan de €400 aan partneralimentatie niet volledig betalen. Er wordt uiteindelijk €200 aan partneralimentatie betaald omdat de draagkracht €800 is. De ontvangende ouder zal zelf een oplossing moeten vinden om met €200 minder dan gewenst rond te komen.

Bij het berekenen van de draagkracht wordt er gekeken naar het inkomen, maar ook naar bepaalde vaste lasten zoals een woning (huur of hypotheek), premie voor de zorgverzekering en eventuele schulden.

Toeslagen

Veel alleenstaande ouders hebben recht op toeslagen, zoals bijvoorbeeld het kindgebonden budget (KGB). Bij het maken van een alimentatieberekening berekent de mediator de hoogte van deze toeslag vrij nauwkeurig. De toeslag wordt meegenomen bij de draagkrachtberekening van de ontvangende ouder.

De ouder bij wie het kind ingeschreven staat ontvangt deze toeslag automatisch. Als er meerdere kinderen zijn kan het gunstig zijn om de kinderen qua inschrijving te verdelen. Vaak ontvangen de ouders samen meer KGB dan als de kinderen bij één ouder worden ingeschreven. Hoe lager het inkomen van de ouder, hoe hoger het te ontvangen KGB.

Een goede mediator maakt verschillende berekeningen en zoekt voor jullie uit bij wie de kinderen ingeschreven ‘moeten’ worden om een zo hoog mogelijk gezamenlijk bedrag aan KGB te ontvangen. Vraag dit altijd aan je mediator of hij/zij dit voor jullie doet. Bij veel online rekenprogramma’s krijg je vaak maar één berekening aan de hand van bij wie je kind wordt ingeschreven. Als je de kinderalimentatie op deze manier laat berekenen zul je dus nooit weten of dit het meest gunstige is. Mijn advies is dus ook om dit altijd door een mediator (of advocaat) te laten berekenen. Dit kan iets duurder zijn, maar je hebt een grote kans dat je dit binnen één of twee maanden al terugverdiend hebt.

Meer weten over verschillende toeslagen die je misschien na je scheiding gaat ontvangen? Lees dan mijn blog over dit onderwerp.

Zorgkorting

Bij het berekenen van kinderalimentatie is er vaak sprake van zorgkorting. Zorgkorting is het bedrag dat je niet hoeft te betalen aan de andere ouder, omdat je kind bij jou is. De kosten tijdens deze dagen kun je hier (deels) van betalen.

Als je kind minder dan 1 dag per week bij jou is, is de zorgkorting 5%. Bij 1 dag per week is dat 15%, bij 2 dagen per week 25% en bij 3 dagen per week 35%. Bij co-ouderschap week op, week af geldt ook een zorgkorting van 35%.

De zorgkorting wordt automatisch toegepast bij het maken van een kinderalimentatieberekening.

Onenigheid

Het gebeurt regelmatig dat er onenigheid is tussen de ouders over het te betalen/ontvangen bedrag aan kinderalimentatie. De betalende ouder vindt het vaak te hoog en de ontvangende ouder vindt het vaak te laag. Regelmatig heeft dit ermee te maken dat de betalende ouder geen inzicht heeft in de uitgaven voor de kinderen door de ex-partner. De angst dat de ex-partner een deel voor zichzelf houdt speelt vaak mee. Wettelijk gezien heeft de ex-partner geen recht op bewijs van alle uitgaven die voor de kinderen zijn gedaan.

Bij co-ouderschap kiezen veel ouders voor een kinderrekening. Bij deze rekening hebben beide ouders inzicht in de uitgaven. Wil je meer weten over de voor- en nadelen van een kinderrekening, lees dan mijn blog over dit onderwerp.

Wanneer jullie er samen (met een mediator) niet uitkomen, kan een rechter de hoogte van de kinderalimentatie vaststellen. Dit is vaak een lang traject en kan veel geld kosten. Voorkom dit dus zoveel mogelijk!

Mijn ex-partner wil co-ouderschap, omdat er dan minder kinderalimentatie betaald moet worden

Deze uitspraak zie ik regelmatig voorbij komen op social media. Het klopt inderdaad dat er bij co-ouderschap doorgaans minder kinderalimentatie betaald wordt aan de andere ouder in vergelijking met een omgangsregeling. Echter, de andere ouder heeft het kind bij co-ouderschap meer dagen dan bij een omgangsregeling. Het bedrag dat minder betaald wordt aan de andere ouder is nu nodig om de kosten in de eigen huishouding te dekken. De betalende ouder zal dus geen geld overhouden. Ouders die er op deze manier instaan vergeten dit laatste vaak.

Is er bij co-ouderschap ook sprake van kinderalimentatie?

Het is een misvatting dat er bij co-ouderschap geen sprake zou zijn van kinderalimentatie. Ook bij co-ouderschap wordt vaak kinderalimentatie betaald of ontvangen. De ouder met het hoogste inkomen betaalt een bedrag aan de andere ouder, of stort meer op de kinderrekening.

Tot wanneer is er sprake van kinderalimentatie?

Tot je kind 18 jaar is betaal of ontvang je kinderalimentatie. Als je kind jongmeerderjarig is (18 tot 21 jaar) dan wordt met het kind afgesproken hoe de kinderalimentatie wordt vormgegeven. Als je meer over kinderalimentatie bij jongmeerderjarigen wilt weten, lees dan mijn blog over dit onderwerp.

Herberekening kinderalimentatie

Bij een verandering in inkomen of andere woonlasten kan het verstandig zijn om een herberekening te laten doen. De behoefte die berekend is bij de scheiding zal hetzelfde blijven, maar de kosten kunnen wel anders verdeeld worden. Bij veel ouders wordt de herberekening in goed overleg gemaakt. Echter, beide ouders moeten opnieuw hun inkomsten en woonlasten met elkaar delen en daar zit niet iedereen op te wachten. Soms komen ouders er gezamenlijk uit, zonder dat er daadwerkelijk een ‘echte’ herberekening heeft plaatsgevonden. Soms gaat een herberekening via de rechtbank en zal een rechter de hoogte bepalen.

Wat wel belangrijk is, is de nieuwe afspraken via de rechter vast te leggen. Indien de andere ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kun je aankloppen bij verschillende instanties, waaronder het LBIO, om het bedrag te vorderen.